hocico...
AktualityAktuality mladí v meste
Počet zobrazení 240

Prezentácia práce s mládežou v našom meste na festivale SolidExpo v Bratislave

Občianske združenie Expression o.z. a dobrovoľníci Face Clubu sa tento týždeň zúčastnili festivalu SolidExpo, ktorý sa konal pod záštitou Iuventy – slovenského inštitútu mládeže. Cieľom festivalu bolo prostredníctvom skúseností predstaviť mladým ľuďom zo stredných a vysokých škôl možnosti projektov v oblasti solidarity a mládežníckych výmen realizovaných v rámci programov pre mládež Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. 

Podujatie sa realizovalo formou živej knižnice. Mladí dobrovoľníci sa na chvíľu zmenili na živé knihy a účastníkom vyrozprávali svoje príbehy. Jedna skupinka zdieľala svoje zážitky a skúsenosti z mládežníckej výmeny o kritickom myslení, ktorá mala dve fázy, jednu na Slovensku a druhú v Česku. Ďalšia skupina prezentovala svoje skúsenosti s pomocou pri realizovaní neformálnych a zážitkových aktivít ako napr. víkendový vzdelávací program Teen akcelerátor zameraný na projektovú logiku a participáciu, rolové hry – larpy či tvorbu únikovej hry – escape roomu. Naši mladí dobrovoľníci sa stali pre ostatných živým príkladom toho, ako môže taký solidárny projekt či mládežnícka výmena vyzerať a čo všetko vie priniesť do života mladého človeka. 

Samotnému festivalu predchádzala poctivá príprava. Mladí zozbierali všetky spomienky z aktivít, ktorých sa zúčastnili alebo s nimi pomáhali a pripravili prezentáciu, ktorú doplnili fotkami, aby  boli ich príbehy ešte viac autentické. 

Veríme, že účasť na SolidExpo bola skvelou skúsenosťou nielen pre účastníkov, ale aj pre našich mladých, ktorí okúsili, aké to je nebyť len poslucháčom, ale stáť na opačnej strane a byť súčasťou realizačného tímu. 

Iuvente ďakujeme za pozvanie a možnosť prezentovať našu prácu s mladými v našom regióne. 

 

Tags: , ,

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X