Prešovský samosprávny kraj podporí zo svojho rozpočtu malé projekty v oblasti športu a kultúry

Dňa 19. júna 2017 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) schválilo rozdelenie dotácii pre žiadateľov zo všetkých 13 okresov kraja v zmysle vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov podľa všeobecne záväzného nariadenia PSK. Celkovo sa rozdelila suma 434 tis. EUR a z toho pre okres Kežmarok je to celkom 35 tis. EUR.

Mesto Spišská Belá získa z rozpočtu kraja dotáciu vo výške 1 500 EUR na obnovu detského ihriska pri Belianskom rybníku. K tejto sume už pred týždňom pribudla sumu 2000 EUR, ktorú získalo občianske združenie Moje mesto Spišská Belá v rámci participatívneho rozpočtu mesta na rok 2017 na tento projekt, takže celkom je k dispozícii 3 500 EUR na obnovu tohto ihrisko.

O podpore konkrétnych projektov v každom okrese rozhodovali poslanci za daný okres. Podporené boli tieto projekty :

1 RKC, farnosť Slovenská Ves Odvodnenie kostola sv. Kataríny Alexandrijskej 1 000,00 EUR
2 RKC, farnosť Spišská Belá Rekonštrukcia fasády na rímsko-katolíckom kostole “Narodenia Pána” v Križovej Vsi 3 000,00
3 Obec Veľká Franková Modernizácia priestorov kultúrneho domu vo Veľkej Frankovej 1 000,00
4 Obec Výborná Výmena vstupných dverí na kultúrnom dome 1 100,00
5 Obec Majere Rekonštrukcia kultúrneho domu 1 500,00
6 Obec Červený Kláštor Modernizácia hnuteľného majetku KD – vybavenie kuchynky v obci Červený Kláštor 1 000,00
7 Obec Ihľany Zakúpenie osvetľovacej techniky pre kultúrne podujatia organizované v obci Ihľany 1 000,00
8 Obec Stará Lesná Dni obce Stará Lesná 1 000,00
9 Obec Toporec Deň rodákov obce Toporec 2017 1 000,00
10 exTeatro Ľubica Divadlo na hrade 2 500,00
11 Mesto Spišská Stará Ves Vitajte v Zamagurí 1 000,00
12 Obec Žakovce Žakovce sa bavia, 2017 1 000,00
13 Obec Mlynčeky Šport – radosť z pohybu 2 000,00
14 Obec Vrbov Street workout 1 000,00
15 TJ Tatran Spišské Hanušovce Nákup záhradného traktora – kosačky 1 500,00
16 Obec Rakúsy Modernizácia multifunkčného športového ihriska v obci Rakúsy 1 400,00
17 Mesto Spišská Belá Obnova detského ihriska na Belianskom rybníku v Spišskej Belej 1 500,00
18 Spojená škola Lendak Oprava atletickej dráhy a športového areálu Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak 4 000,00
19 Obec Matiašovce Zlepšenie vybavenia multifunkčného ihriska 1 500,00
20 Klub volejbalu MŠK Oktan Kežmarok XXI. Ročník Memoriálu Františka Mizdoša a 8. ročník Medzinárodných majstrovstiev SR veteránov mužov a žien vo volejbale 2 000,00
21 OZ Jánske Blato, Spišská Belá – Strážky JÁNSKE BLATO 2017 2 000,00
22 Mestský hasičský zbor Spišská Stará Ves Previerka pripravenosti DHZ okresu Kežmarok 2 000,00

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X