Prešovský kraj udelil najvyššie ocenenia výnimočným osobnostiam a organizáciám

Prešovský samosprávny kraj v utorok 20. decembra 2016 ocenil osobnosti a inštitúcie, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj regiónu a jeho prezentáciu doma i v zahraničí. Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Ceny predsedu PSK za tento rok si laureáti prevzali v rámci slávnostného galaprogramu na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

„Náš kraj má veľa predností, no najcennejšie čo máme, sú bezpochyby ľudia. Mnohí z nich svoje osobné i profesionálne nasadenie, svoju energiu, vedomosti a schopnosti vkladajú do činov, ktoré posúvajú hranice možného a robia náš svet lepším a humánnejším,“ povedal o laureátoch predseda PSK Peter Chudík. Podľa jeho slov, opäť sú ocenené zásluhy za celoživotnú prácu a mimoriadne úspechy, ktoré prekračujú hranice regiónu i Slovenska. „Držitelia cien sú pre nás nesmiernou inšpiráciou v tom, že sny a túžby sa dajú premeniť na veľa užitočných myšlienok a skutkov. Sme na nich pyšní,“ dodal.

Ceny Prešovského samosprávneho kraja si prevzali traja laureáti. Spomedzi dvanástich návrhov o nich rozhodli poslanci krajského parlamentu. Sú medzi nimi olympijskí víťazi z Ria de Janeira, vodnoslalomári Ladislav a Peter Škantárovci, ktorí si najvyššie krajské ocenenie prevzali za mimoriadne športové výsledky dosiahnuté na medzinárodnej úrovni a propagáciu Prešovského kraja. Ďalším laureátom je telesne ťažko postihnutý športovec Samuel Andrejčík, paralympijský víťaz v bocci, ktorý získal cenu rovnako za mimoriadne športové výsledky dosiahnuté na medzinárodnej úrovni a propagáciu kraja. Cenu PSK si prevzala aj Gréckokatolícka charita v Prešove za povzbudenie viery, dlhoročnú angažovanú pomoc ľuďom v núdzi a pri príležitosti 25. výročia založenia.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík svoju cenu v tomto roku udelil Monike Kandráčovej, známej interpretke ľudových piesní za rozvoj a uchovávanie kultúrneho dedičstva a propagáciu folklóru Prešovského kraja. Druhým laureátom Ceny predsedu PSK sa stal profesor René Matlovič, ktorému patrí ocenenie za prínos k výchove a vzdelávaniu mladej generácie, bohatú vedeckú a publikačnú činnosť v oblasti humánnej a regionálnej geografie. Trojicu ocenených uzatvorila prešovská spoločnosť 4 SPORT, ktorá si cenu prevzala za aktívnu podporu mládežníckeho športu, organizovanie medzinárodného futbalového turnaja Fragaria Cup a excelentnú propagáciu mesta Prešov a Prešovského kraja v zahraničí.

Župan Peter Chudík sa v tomto roku rozhodol udeliť aj jedno mimoriadne ocenenie pre Vologodskú oblasť. Zahraničný partnerský región Prešovského samosprávneho kraja z Ruskej federácie si prevzal Medailu predsedu PSK za dlhodobé priateľské vzťahy a spoluprácu pri rozvoji regiónov a miestnych samospráv.

Udeľovanie najvyšších krajských ocenení má 13–ročnú tradíciu, po prvý krát sa konalo v roku 2004.

Laureáti Ceny Prešovského samosprávneho kraja

  • Ladislav a Peter Škantárovci, olympijskí víťazi vo vodnom slalome

Ladislav a Peter Škantárovci, rodáci zo Spišskej Starej Vsi, patria k slovenskej vodáckej špičke.

Vodnému slalomu sa venujú od roku 1991. Začínali v klube Pieniny Červený Kláštor a v roku 1997 prestúpili do klubu ŠK Zamatex Spišská Stará Ves. Už o rok neskôr sa po prvýkrát stali členmi juniorského reprezentačného družstva a zúčastnili sa prvých juniorských majstrovstiev sveta. Od roku 2001 sú členmi Športového centra polície, v ktorom ich posledných osem sezón trénuje Juraj Minčík.

Húževnatosť a vytrvalosť Škantárovcov i zlepšenie tréningových podmienok priniesli výrazné výsledky aj v seniorskej kategórii. Bronzové medaily z Perthu v roku 2003 zo Svetového pohára boli začiatkom priam nepretržitej šnúry medailových umiestnení na najvýznamnejších svetových podujatiach. Škantárovci sú trojnásobní víťazi celkového poradia Svetového pohára. Na majstrovstvách Európy dosiahli trikrát zlato, jedenkrát striebro a trikrát bronz. Trojnásobnými bronzovými medailistami sa stali i na svetových šampionátoch v rokoch 2011, 2013 a 2014 a majstrami sveta v roku 2009.

Nesporne výnimočné úspechy vyniesli Škantárovcom umiestnenia na popredných miestach v rôznych anketách. K dokonalosti už chýbala len kvalifikácia na olympiádu. Tá sa dostavila na Majstrovstvách Európy v Liptovskom Mikuláši, kde v silne konkurenčnom prostredí definitívne získali olympijskú miestenku. Škantárovci ju zužitkovali najlepším spôsobom.

  1. augusta 2016 brazílske Rio de Janeiro prinieslo na Slovensko fantastickú správu. Slovenskí deblkanoisti Ladislav a Peter Škantárovci sa stali olympijskými víťazmi vo vodnom slalome. Vo finále predviedli spanilú jazdu a zdolali všetkých konkurentov.

 

  • Samuel Andrejčík, paralympijský víťaz v boccii

Samuel Andrejčík, telesne ťažko postihnutý športovec pripútaný na invalidný vozík, je v súčasnosti jednou z najväčších hviezd boccistického tímu Slovenskej republiky.

Narodil sa v roku 1996 v Prešove. Žije v Snine, kde absolvoval Strednú priemyselnú školu. V súčasnosti študuje na Technickej univerzite v Košiciach. Športovej disciplíne – boccii, sa začal venovať ako stredoškolák v roku 2010. Hra, ktorej podstatou je hádzanie loptičiek čo najbližšie k špeciálnej terčovej lopte nazvanej jack, je určená pre ľudí pripútaných na invalidný vozík a od roku 1984 patrí medzi paralympijské športy.

Pre Samuela je šport motiváciou byť stále lepší a dosahovať aj napriek hendikepu náročné ciele. To sa odrazilo aj na jeho športovej kariére, počas ktorej si siahol na najvyššie méty.  V roku 2012 získal 3. miesto na majstrovstvách Slovenska a zlato na Medzinárodných hrách telesne postihnutej mládeže do 21 rokov v Brne. O rok neskôr 1. miesto na majstrovstvách Slovenska v pároch a druhé miesto v jednotlivcoch, v roku 2013 vybojoval aj historicky prvé slovenské zlato na medzinárodnej úrovni a stal sa majstrom Európy. Nesmierna húževnatosť a tréningová drina priniesli Samuelovi úspechy aj v ďalších rokoch – prvé miesta z majstrovstiev Slovenska v rokoch 2014 a 2015 a početné umiestnenia na turnajoch.

Doteraz najúspešnejším bol pre Samuela Andrejčíka rok 2016. Na paralympiáde v Riu de Janeiro vo svojej disciplíne získal pre Slovenskú republiku dva cenné kovy, a to zlatú medailu v súťaži tímov a striebornú medailu ako jednotlivec v športovej disciplíne boccia. Tieto výsledky ho katapultovali medzi najúspešnejších slovenských športovcov.

 

  • Gréckokatolícka charita Prešov

Gréckokatolícka charita Prešov začala písať svoju históriu pred štvrťstoročím. Vznikla na podnet sídelného prešovského biskupa, Jeho Excelencie Mons. Jána Hirku v roku 1991 a právnu subjektivitu nadobudla o päť rokov neskôr. Pod súčasným názvom ju poznáme od roku 2009.

Celú svoju činnosť zasvätila sociálne i zdravotne slabším, odkázaným na pomoc iných. V roku 1993 sprevádzkovala zariadenie pre ľudí bez domova pod menom Dom Charitas. Už o štyri roky neskôr spustila projekt resocializačného systému – Cesta k domovu. Unikátny príklad spolupráce nadväzujúcich zariadení a služieb prepojil nízkoprahové denné centrum, poradenské sociálne centrum, nocľaháreň, útulok i domov na pol ceste. Zastrešuje aj aktivity resocializačného strediska, klubu pre závislých a stredísk pracovnej terapie. Od roku 2002 tvorí a distribuuje pouličný časopis Cesta.

Pôsobenie Gréckokatolíckej charity Prešov sa pritom neobmedzuje len na mesto Prešov. V Starej Ľubovni prevádzkuje Dom svätej Anny pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, vo Svidníku domov na polceste, v Sačurove a v Humennom denné stacionáre. Nezištnú pomoc poskytuje aj cez Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Vďaka zanietenosti a obdivuhodnému pracovnému nasadeniu zamestnancov, Gréckokatolícka charita Prešov pomáha v šiestich mestách, v dvadsiatich zariadeniach a v rámci Prešovského samosprávneho kraja ročne viac ako 1800 ľuďom a rodinám v núdzi.

 

Laureáti Ceny predsedu PSK

  • Monika Kandráčová, interpretka ľudových piesní

Monika Kandráčová sa narodila v roku 1956 v obci Ďačov pri Lipanoch. Táto dnes známa interpretka ľudových piesní získala prvé ocenenie za svoje spevácke schopnosti už ako dvanásťročná na celoslovenskej súťaži detského folklóru v Prešove. Svojím výrazným talentom a neprehliadnuteľným prejavom pútala pozornosť publika i odbornej verejnosti aj na folklórnych festivaloch, ktorých sa zúčastňovala ešte ako študentka

Významnú a inšpiratívnu úlohu v jej živote zohral etnograf, vlastivedec a folklorista z obce Krivany, Ján Lazorík. Práve jeho obetavosťou sa začala jej cesta životom, spojená so šarišskou ľudovou piesňou. Láska k folklóru prešla aj do spoločného rodinného zázemia. Spolu s manželom a neskôr so synmi Ondrejom a Milanom udržiavala a rozvíjala tradičné ľudové i duchovné tradície regiónu.

Pani Monika sa zúčastňovala nielen mnohých podujatí a vystúpení, ale aj rôznych rozhlasových a televíznych nahrávok. Na svojom konte má desiatky albumov, zlaté i platinové platne. Svojím mäkkým, pokojným a interpretačne skvostným hlasom potešila poslucháčov na najznámejších festivaloch vo Východnej, v Strážnici, Zakopanom, Poronine, Krakove, Mníchove, Böblingene, Stuttgarde i vo Viedni

V roku 2016 bola Monike Kandráčovej udelená Čestná cena za mimoriadny kultúrny prínos a celoslovenskú popularizáciu obce Krásna Lúka a v roku 2014 získala podobné ocenenie od obce Ďačov.

Pre Moniku Kandráčovú je veľkou odmenou, ak svojím spevom dokáže ľudí potešiť, zaujať a duchovne obohatiť. Približovaním tradícií tak reprezentuje nielen svoju obec a rodný Prešovský kraj, ale aj celé Slovensko.

 

  • prof. RNDr. René Matlovič, PhD., vysokoškolský profesor

Vedec, výskumník a pedagóg patrí medzi elitu slovenských geografov. Narodil sa v roku 1967 v Prešove. Po ukončení gymnázia študoval geografiu a kartografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvoval na Lodžskej univerzite v Poľsku, kde v roku 1997 obhájil dizertačnú prácu. O tri roky neskôr sa habilitoval na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore humánna a regionálna geografia a v roku 2007 ho prezident republiky vymenoval za univerzitného profesora v odbore geografia.

Celý profesijný život prof. René Matloviča je spätý s Prešovskou univerzitou, kde okrem pedagogickej činnosti je aktívny v riadiacich funkciách. Bol prodekanom fakulty pre vedu, umenie a doktorandské štúdium, dve funkčné obdobia bol rektorom Prešovskej univerzity v Prešove a od roku 2015 je dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied.

Vďaka bohatej vedeckej a publikačnej činnosti je známym nielen na Slovensku. Pôsobil na univerzitách vo Francúzsku a v Poľsku a tiež ako viceprezident Aliancie univerzít strednej a východnej Európy. Prednášal okrem iného v Slovinsku, Kanade, Japonsku, Rumunsku i na Taiwane.

Prof. Matlovič je autorom a spoluautorom takmer troch stoviek publikácií a vedúcim riešiteľom viacerých výskumných grantových projektov. Je podpredsedom Kultúrnej a edukačnej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pôsobí ako člen Pracovnej skupiny pre regionálny rozvoj Splnomocnenca vlády SR, je aktívny aj vo vrcholných orgánoch Medzinárodnej geografickej únie.

Za svoje aktivity získal viaceré ocenenia. Cenu mesta Prešov za rok 2011, Pamätnú medailu pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave, ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja v kategórii Vzdelávanie za rok 2014.

 

  • 4 SPORT, s. r. o. , Prešov

Športovo – marketingová spoločnosť 4 SPORT z Prešova je verejnosti známa už od roku 2002. V jej podnikateľskom portfóliu je spolupráca so športovými kolektívmi a angažovanie sa vo voľnočasových a rekreačno- športových aktivitách. Gro jej činnosti ale spočíva v organizovaní kultúrnych, spoločenských, no predovšetkým športových podujatí. A tie pripravuje s veľkým nasadením a ešte väčšou odozvou.

Už od svojho začiatku fungovania sa spoločnosť venuje predovšetkým deťom vo veku od 8 do 15 rokov. Každoročne organizuje päť športových turnajov, z toho tri futbalové a dva hádzanárske. Zúčastňujú sa ich tisícky detí nielen zo Slovenska, ale zahraničia.

Suverénne najväčším podujatím je medzinárodný turnaj futbalových nádejí FRAGARIA CUP, ktorý spoločnosť 4 SPORT organizuje od roku 2002. A v tomto roku pripravil mimoriadne úspešný 15-ty ročník. Už len jeho bilancia je impozantná, stretlo sa tu vyše 4 tisíc účastníkov, 211 tímov z 15-tich krajín vrátane Anglicka, Bieloruska, Chorvátska či Estónska. Za pätnásť rokov sa na turnaji vystriedalo viacero generácií futbalistov. Mnohé mladé talenty, ktoré na FRAGARIA CUP-e vyrástli, sú dnes posilami futbalových klubov po celej Európe.

Športové súťaže organizované pod taktovkou prešovskej spoločnosti z roka na rok rozširujú nielen počet účastníkov, účastníckych krajín, ale súčasne zvyšujú kvalitu organizačného, ako aj materiálno-technického zázemia. Vďaka tomu sa hlavne futbalové turnaje stali súčasťou medzinárodného kalendára mládežníckych súťaží v rámci Európy.

Tradícia veľkých športových podujatí s medzinárodnou odozvou je tak vďaka spoločnosti 4 SPORT skvelou vizitkou tímu organizátorov, ale aj mimoriadne vydarenou prezentáciou mesta, Prešovského kraja i Slovenska.

Mimoriadne ocenenie – Medaila predsedu PSK

  • Vologodská oblasť, Ruská federácia, partnerský región PSK

Dohoda o spolupráci Prešovského samosprávneho kraja a Vologodskej oblasti bola podpísaná v roku 2004, začiatok kontaktov však možno datovať už niekoľko rokov skôr.

Prioritou pre oboch partnerov bola a je predovšetkým výmena skúseností, budovanie priateľských vzťahov a dôvery. Blízke kontakty nie sú formálne. Vzájomná pomoc smeruje do podpory podnikania, cestovného ruchu, výskumu, ale aj aktivít v kultúre, školstve či vzdelávaní. Výsledkom sú živé obchodné misie, veľtrhy a spoločné stretnutia.

Prešovský kraj sa s vďakou u svojich ruských priateľov zúčastňuje medzinárodných podujatí – impozantnej výstavy Ruský les či festivalu čipky Vita Lace. Osobitnou a dôstojnou súčasťou spolupráce sú pietne spomienky pri výročiach vojnových udalostí organizovaných na vysokej úrovni.

U našich partnerov z Vologdy si kraj cení nesmiernu ústretovosť, aktívny prístup a korektné vzťahy, ktoré už dávno prerástli oficiálne rozmery.

Zdroj: PSK

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X