Prebiehajúce stavebné práce na cintoríne

Mesto Spišská Belá prostredníctvom spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., realizuje v týchto dňoch stavebné práce na rozšírení novej časti cintorína. Ide o práce na určení trasy chodníkov v navrhovanom lúčovitom osadení k oploteniu cintorína, ktoré boli naprojektované už v roku 2007. Vytvorí sa tak priestor pre nové hrobové miesta osadzované v elipsovitom tvare od hlavného kompozičného bodu.

Rozšírenie je podmienené potrebou zväčšenia plochy pre pochovávanie. Projekt rieši aj vytvorenie stromovej aleje a umiestnenie verejného osvetlenia. Tieto činnosti sa však budú realizovať až po dokončení chodníkov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X