Prebieha výstavba prístavby telocvične ZŠ Štefánika

Telocvičňa Základnej školy M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej nemá potrebné štandardné zázemie. Chýbajú šatne pre žiakov, či sprchy. Tento stav trvá od jej postavenia v 70-rokoch 20. storočia. Súčasné vedenie školy spolu so zriaďovateľom (Mestom Spišská Belá) sa rozhodli tento stav zmeniť.

V súčasnosti už prebieha výstavba prístavby telocvične Základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej. V prístavbe telocvične sa vybudujú chýbajúce šatne (2 dievčenské a 2 chlapčenské), sprchy, toalety a kabinety telesnej výchovy. Mesto získalo ešte koncom roka 2016 dotáciu vo výške 60 tis. EUR na túto prístavbu z Ministerstva školstva SR (zo štátneho rozpočtu). K uvedenej sume mesto už tento rok poskytlo ďalších 40 tis. EUR z rozpočtu mesta. Celkové náklady sú predpokladané na sumu 250 tis. EUR a preto úlohou mesta v roku 2018 bude nájsť chýbajúce financie potrebné na dokončenie tejto prístavby. Zhotoviteľom prístavby je Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. (takže mesto si to realizuje vo vlastnej réžii). Stavebné práce budú pokračovať v budúcom roku tak, aby mohli byť v tom roku aj ukončené (ak sa nezmenia priority – napr. potreba financovať stavebnou úpravu podkrovia školy z dôvodu prípadnej úspešnosti projektu EÚ na zriadenie odborných učební).

V prílohe je zverejnený pôdorys realizovanej prístavby telocvične.

Názov prílohy Odkaz
podorys navrhovaný stav Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X