Prebieha výstavba cyklotrasy aj na úseku Tatranská Kotlina – Ždiar

Už októbri začala výstavba cyklotrasy na úseku Tatranská Kotlina – Ždiar. Túto výstavbu realizuje Mesto Spišská Belá v rámci veľkého cezhraničného slovenskopoľského projektu Cesta okolo Tatier. Jeden úsek sa už realizuje v Strážkach v dĺžke 2,1 km. V prípade Tatranskej Kotliny ide o úsek široký 3 m a dlhý 3 km začínajúci pri parkovisku pri Belianskej jaskyni a končiaci po 3 kilometroch v časti nazvanej „Kardolína“. Odtiaľ však už pokračuje existujúca štrkovo – asfaltová lesná cesta až do Monkovej doliny v Ždiari a následne sa po poľnej ceste dostaneme až do lyžiarskeho strediska Strednica. Takže po ukončení tohto úseku sa zo Spišskej Belej (časom až z Kežmarku) dostaneme do Ždiaru po samostatnej cyklotrase. Stavebné práce na tomto úseku potrvajú až do polovice júna 2018. Povrch cyklochodníka však nebude asfaltový, ale len štrkový (vhodný pre cyklistov), nakoľko trasa prechádza 4. stupňom ochrany prírody (v TANAP-e) a zo strany orgánov ochrany prírody nebol súhlas s asfaltovým povrchom. Samotný cyklochodník prechádza dosť náročným terénom s určitým náročnejším prevýšením (stúpaním a klesaním) a bude mať 2 dlhšie mosty.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X