hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 232

Prebehla jarná deratizácia sídlisk

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio dňa 5. mája 2021 odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Mierová a Družstevná . Regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou bola vykonaná aj v okolí zdravotného strediska a pri bytových domoch na Ulici 1. mája a na Petzvalovej ulici. Samospráva realizuje deratizáciu verejných priestranstiev preventívne, nakoľko vývojový cyklus myšovitých hlodavcov je veľmi rýchly a pri vhodných podmienkach hrozí reálne nebezpečenstvo ich premnoženia.

Prostriedky na deratizáciu v podobe mäkkej návnady odborní zamestnanci vkladali priamo do dier a štrbín hlodavcov, so zámerom predísť vzniku nežiaducich otráv. Napriek tomu však upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami. Pokládku návnad prostredníctvom odborníkov mesto uskutoční opakovane (približne o štyri týždne). V tom čase dôjde aj k dezinsekcii Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu