Aktuality
Počet zobrazení 1K

Súťaž pre deti pri 750. výročí udelenia mestských práv pokračuje

V roku 2021 si mesto Spišská Belá pripomína 750. výročie udelenia mestských práv a pri tejto príležitosti vyhlasuje súťaž pre všetky deti s trvalým pobytom v Spišskej Belej a navštevujúce školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá (MŠ, ZŠ a ZUŠ).

Podmienky súťaže:

  • prihlásiť môžete vlastné originálne grafické, literárne alebo hudobné dielo (kresba, maľba, plagát, logo, model, socha, text, báseň, poviedka, esej, znelka, hudobná skladba a pod.) súvisiace s témou 750. výročia udelenia mestských práv,
  • svoje dielo prineste osobne na odd. kultúry MsÚ (RTIC) v čase úradných hodín alebo pošlite elektronicky e-mailom na ivancakova@spisskabela.sk,
  • trvanie súťaže je do konca letných prázdnin (do 31. 8. 2021),
  • jedno dieťa môže poslať len jednu prácu, za menšie deti môžu prihlásiť dielka ich rodičia,
  • nezabudnite uviesť meno (svoje/dieťaťa), kontaktné informácie, školu a triedu, ktorú dieťa navštevuje.

Súťažná komisia vyberie postupujúce práce a z nich budú na začiatku školského roka 2021/2022 vyžrebovaní výhercovia cien zameraných na uľahčenie dištančného vzdelávania (multimediálny tablet, tlačiareň, školské potreby). Postupujúce práce budú zverejnené na webových stránkach a Facebooku mesta Spišská Belá a ak to situácia dovolí, tak aj vystavené priestoroch mestských budov. Prihlásením svojho diela do súťaže odovzdávate všetky autorské práva na použitie, zverejnenie či ďalšie šírenie tohto diela mestu Spišská Belá a zároveň súhlasíte so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov.

Viac o 750. výročí udelenia mestských práv sa dozviete v tomto článku: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/750-vyrocie-udelenia-mestskych-prav.

Najnovšie články
Oznámenia
X