Práce na novej železničnej zastávke pokračujú

Od začiatku júna Železnice SR realizujú premiestnenie železničnej zastávky v Strážkach. Nová zastávka sa dostane bližšie k železnému mostu, cestujúci ju budú mať bližšie (skráti sa vzdialenosť k zastávke) a najmä bude na rovnej časti železničnej trate, nakoľko v súčasnosti je zastávka umiestnená v zákrute. Novou zastávkou sa zvýši bezpečnosť a komfort pre cestujúcich a zabezpečí sa nový bezbariérový prístup pre cestujúcich (ktorý dnes chýba) vrátane nového verejného osvetlenia. Avšak zatiaľ bude zástavka bez nového prístrešku pre cestujúcich, ktorý bude dodaný v rámci iného projektu ŽSR až v budúcom roku, do toho času sa opraví a použije ten súčasný plechový prístrešok.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X