Aktuality
Počet zobrazení 874

Pozývame širokú verejnosť na Slávnosť sv. Antona Pustovníka, patróna mesta Spišská Belá

V nedeľu 15. januára sa o 10.30 hod uskutoční pri príležitosti osláv sv. Antona Pustovníka, patróna nášho mesta, slávnostná bohoslužba v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka, ktorú bude celebrovať opát Ambróz Martin Štrbák (Opátstvo Rádu premonštrátov) aj za prítomnosti rímsko-katolíckeho farára Petra Petreka a kaplánov farnosti. Pozvanie na slávnosť prijali aj správca gréckokatolíckej farnosti v Ihľanoch (filiálka Spišská Belá) Mikuláš Chanáth, ako aj farárka evanjelického cirkevného zboru v Spišskej Belej Eva Germanová.
V úvode sa uskutoční slávnostný sprievod za účasti primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj zástupcov miestnych spolkov a združení.

Kto bol sv. Anton Pustovník? Ak by ste sa radi dočítali o tomto svätcovi, ktorému je zasvätený náš kostol kliknite na fotografiu rímsko-katolíckeho kostola sv. Antona Pustovníka.


Prijmite preto aj Vy srdečné pozvanie primátora Mesta Spišská Belá Štefana Bieľaka na túto slávnosť (viď pozvánka nižšie).

Najnovšie články