Pozor na fiktívnych sociálnych pracovníkov

Mesto Spišská Belá dostalo podnet od  rodinného príslušníka seniora, že sa po Strážkach pohybujú dve ženy, ktoré sa predstavili ako sociálne pracovníčky. Zaujímali sa o rodinné pomery dôchodcu, jeho príjmové pomery (aký má dôchodok), kto sa oňho stará (či žije sám).

            Mesto Spišská Belá upozorňuje obyvateľov nášho mesta, predovšetkým dôchodcov, aby neposkytovali informácie ani žiadne osobné údaje, rodinné, príjmové a majetkové pomery ľuďom, ktorí sa podvodne predstavujú  ako zamestnanci, ktorí sa venujú sociálnym veciam.

Takíto klamári môžu svoje pracovné zameranie meniť, preto upozorňujeme na zvýšenú obozretnosť.  Ak si senior nie je istý, či osoba, ktorá s ním komunikuje a vyžaduje od neho osobné údaje, je naozaj kompetentná v danej veci konať, nech sa ihneď obráti na najbližších príbuzných, ktorí by mohli oprávnenosť osôb overiť na príslušných úradoch. Prípadne kontaktujte priamo kompetentné úrady alebo políciu.

            Mesto Spišská Belá vyzýva všetkých občanov nášho mesta k všeobecnej všímavosti vo svojom okolí a k vnímavosti na ľudí okolo seba. Mnohí dôchodcovia žijú sami, v komunikačnej a sociálnej izolácii, bez denného kontaktu s blízkou rodinou. Informujte ich, prosíme, čo sa deje v ich okolí. Žiaľ, podvodníci skúšajú rôzne prefíkané metódy, ako nájsť cestu k dôverčivým a ústretovým seniorom. Nedovoľme podvodníkom svojou ľahostajnosťou ubližovať našim spoluobčanom!  

Dôležité telefonické kontakty:

Mestský úrad Spišská Belá – oddelenie sociálnych vecí

– kontaktná osoba Ing. Anna Mlaková, t. č. 052 46 80 518;

-terénny sociálny pracovník Mgr. Vladimír Šelep, t. č. 0919 399 508.

Mestská polícia Spišská Belá: t. č. 052 45 91 555, 0915 905 638.

Obvodné oddelenie PZ Spišská Belá: 158, 052/458 13 33.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X