Poznáme víťazov  súťaže DOMA (NE) DOBROVOĽNE, NO TVORIVO

      Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá a mesto Spišská Belá vyhlásili počas karanténneho opatrenia, kedy sa deti vzdelávali v domácom prostredí, výtvarnú súťaž DOMA ne/DOBROVOĽNE, no TVORIVO.

Do súťaže sa od 20. marca 2020 do 30. apríla 2020 zapojilo viac ako 70 detí, ktoré zaslali takmer 100 výtvarných prác. Boli medzi nimi kresby, maľby, koláže, landarty,  dokonca aj výtvarné objekty. Trojčlenná porota vybrala v každej kategórii 3 víťazné práce a udelila aj niekoľko čestných uznaní.

Ďakujeme za všetky výtvarné dielka, ktoré ste nám zaslali a víťazom srdečne blahoželáme.

Zo všeobecne známych dôvodov sa slávnostné oceňovanie  neuskutoční, ceny však budú pripravené na  osobné prevzatie v našej ZUŠ na Zimnej ulici č. 12 od 8.6.2020.

Ceny do súťaže venovalo mesto Spišská Belá.

Ocenenie získali:

  1. kategória – do 6 rokov

1.miesto – Karolína Hoholová, Spišská Belá

2.miesto – K.K., ZUŠ Tatranská Lomnica

3.miesto – Daniela Ovčariková, Spišská Belá

Čestné uznanie – Veronika Pazerová, Spišské Hanušovce,

Zoja Rusnáková, ZUŠ Tatranská Lomnica

Hanka Slodičáková, Spišská Belá

Ester Paľko, Spišská Belá

Johanka Tomasová, Slovenská Ves

  1. kategória – 7 – 10 rokov
  2. miesto – Katarína Pazerová, Spišské Hanušovce
  3. miesto Rebeka Grivalská, Spišská Belá
  4. miesto – Adam Ulbrich, Spišská Belá

Čestné uznanie – Svetlana Grivalská, Spišská Belá

Tatiana Gancarčíková, Spišská Belá

Zoran Grivalský, Spišská Belá

Bianka Pitoňáková, Spišská Belá

Diana Miškovičová, Spišská Belá

Všetky zaslané práce nájdete na internetovom odkaze: https://www.facebook.com/653659228087654/photos/a.717312108389032/2907968172656737/?type=3&theater

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X