Aktuality
Počet zobrazení 487

Povinnosť požiadať o prepočet životného minima

Upozorňujeme rodiny, ktorých príjem je pod hranicou životného minima (nie občania, ktorým je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi)a ktorých deťom sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, si musia opätovne požiadať o prepočet životného minima v termíne do 10.01.2017 na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, 2. posch., kancelária č. 213, Ing. Soňa Pavlíková, tel. 052-2442213.

Najnovšie články