Porucha na verejnom osvetlení

Mesto Spišská Belá týmto oznamuje občanom, že na Novej a Hviezdoslavovej ulici došlo k poruche na verejnom osvetlení. Ide o technicky náročnejšie riešiteľný problém odstránenia poruchy, ktorý si vyžaduje odborný prístup. Prosíme preto obyvateľov mesta o pochopenie a trpezlivosť. Vzhľadom na ročné obdobie, v ktorom sa skôr stmieva, vyzývame k väčšej obozretnosti pri pohybe na uvedených uliciach.

Zároveň vyzývame všetkých obyvateľov mesta, aby akúkoľvek poruchu na verejnom osvetlení hlásili ihneď, keď ju spozorujú, na e-mail: zadzora@spisskabela.sk s uvedením telefonického kontaktu oznamovateľa. Vašou súčinnosťou tak dosiahneme operatívnejšie riešenie vzniknutých situácií. Ďakujeme.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X