Poradenstvo pre obyvateľov mesta

Mesto Spišská Belá už dlhodobo poskytuje bezplatne služby v oblasti základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva a právneho poradenstva. Tieto služby sú obyvateľom mesta poskytované diskrétne a bezplatne. Cieľom poradenstva je pomôcť každému človeku, ktorý sa ocitne v zložitej životnej situácii, kedy si spravidla nevie, či nedokáže pomôcť sám, resp. pomoc od iných neuvážene odmieta.

Poradenské služby poskytuje:

Mesto Spišská Belá (mestský úrad) – základné sociálne poradenstvo, forma ambulantná (v priestoroch mestského úradu) – aj telefonicky, alebo terénna forma (v mieste bydliska danej osoby), počas pracovných dní v úradných hodinách, kancelária č. 1 na prízemí Mestského úradu, kontaktná osoba: Ing. Anna Mlaková, telefón 052-4680518 – netreba sa objednávať – len teba prísť – služba sa poskytuje bezplatne

Kľúč, n.o. Bratislava – špecializované sociálne poradenstvo, forma: ambulantná – každý štvrtok v čase od 16.00 do 18.00 hod. v zasadačke mestského úradu, kontaktná osoba: PhDr. Dana Maňasová, PhD – netreba sa objednávať – len teba prísť – služba sa poskytuje bezplatne.

Advokátska kancelária Mgr. Zuzana Kovalčíková – základné právne poradenstvo prostredníctvom konzultácií – každá streda v čase od 9.00 do 11.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kovalčíková – netreba sa objednávať – len teba prísť – služba sa poskytuje bezplatne (na účet mesta).

Takže sa netreba obávať a mať nejaké zbytočné predsudky; jednoducho treba prísť a využiť to, ak máte problém.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X