Aktuality
Počet zobrazení 1K

Ponuka krúžkov v školskom roku 2021/2022

Centrum voľného času v Spišskej Belej plánuje v školskom roku 2021/2022  30 záujmových útvarov (krúžkov). Zoznam záujmových útvarov je zverejnený na titulnej foto článku.

Je potrebné, aby rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, okrem prihlášky, podpísal aj čestné prehlásenie, informovaný súhlas, súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetky potrebné tlačivá sú v prílohe tohto článku.

Viac informácií u Mgr. Aleny Schurdakovej – riaditeľky CVČ (Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, kancelária číslo 16; mobil: 0918 806 361, tel. 052 4680 505, mail: cvc@spisskabela.sk).

Názov prílohy Odkaz
čestné prehlásenie Stiahnuť
Informovaný súhlas Stiahnuť
Prihláška 2021-2022 Stiahnuť
Súhlas so SOÚ_CVČ-deti_zák.zástupcovia Stiahnuť
Potvrdenie o bezpríznakovosti Stiahnuť
Platby za záujmovú činnosť Stiahnuť
Najnovšie články