hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 425

Poľnohospodári budú opäť aplikovať chemické postreky

Mesto Spišská Belá oznamuje chovateľom včiel, že v termíne od 3. mája do 8. mája 2022 za priaznivých poveternostných podmienok vykoná Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, chemické postreky v ochrannom pásme chráneného územia TANAP-u na porastoch kapusty repkovej pravej ozimnej, pšenici ozimnej a jačmeni jarnom.

Poľnohospodári použijú certifikovaný prípravok na ochranu nekvitnúceho porastu (Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie) a postrek bude aplikovaný v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou. Napriek minimálnemu riziku zásahu lietajúceho hmyzu, však Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok chovateľom včiel odporúča, aby v termíne ošetrenia porastu nevypúšťali včely z úľov. Postreky sa opakovane vykonajú na hranici s katastrálnym územím Rakúsy (v blízkosti obce Rakúsy).

Najnovšie články