hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 62

Pokračujeme v odovzdávaní nádob na zber bioodpadu

V tomto kalendárnom roku samospráva mesta Spišská Belá obyvateľom rodinných domov odovzdala ďalších 226 ks nádob na zber bioodpadu vo veľkosti 240 l. Prebratie nádoby sa realizuje oproti podpisu žiadateľa. Od roku 2017 bolo takto záujemcom o zberné nádoby na bioodpad v našom meste odovzdaných spolu už 819 ks hnedých nádob vo veľkosti 120 l alebo 240 l. Plastové nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu sú kupované z vlastných zdrojov mesta.

Nádoby na bioodpad sú určené na odpad z domových záhrad (najmä pokosená tráva, kvety, štiepka, piliny, lístie, odpad z ovocia a zeleniny či burina). Do týchto nádob nepatrí živočíšny odpad. Vyprázdňovanie nádob na zber bioodpadu je zabezpečované sezónne zberovou spoločnosťou mesta – Mestským podnikom Spišská Belá, s. r. o., v zmysle zverejneného harmonogramu.

Obyvatelia, ktorí majú záujem o takúto zbernú nádobu a doposiaľ sa neprihlásili na jej odber, majú naďalej možnosť kontaktovať mestský úrad – Bc. Danielu Hudačekovú, tel.: 052/46 80 508, osobne č. dverí 2 na prízemí mestského úradu alebo mailom hudacekova@spisskabela.sk.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu