Pokračuje sa vo výstavbe Denného centra v Strážkach

vizualizácia interiéru Denného centra v Strážkach

V októbri 2018 sa v Strážkach začalo prostredníctvom spoločnosti Remeslá Belá, s. r. o., s výstavbou Denného centra určeného najmä pre seniorov. V objekte však bude väčšia spoločenská miestnosť, preto sa počíta s využitím aj pre potreby mesta, napríklad ako volebná miestnosť. Ostatní obyvatelia mestskej časti Strážky budú môcť túto budovu využívať napríklad pre spoločenské akcie.

vizualizácia exteriéru Denného centra v Strážkach

Denné centrum sa nachádza v lokalite pri potoku Čierna voda smerom ku kaštieľu v Strážkach. Lokalita je určená ako zóna občianskej vybavenosti vedľa nového cyklochodníka a detského ihriska. Mestu Spišská Belá sa na výstavbu centra podarilo v minulom roku získať financie aj zo štátneho rozpočtu.

V súčasnosti sa na stavbe Denného centra opätovne začal stavebný ruch. Dočasná stavebná uzávera tu bola nevyhnutná z dôvodu počasia, ktoré nedovoľovalo v stavbe pokračovať. Momentálne sa finišuje so zatepľovaním a podhľadmi. Ukončenie všetkých stavebných prác na tomto objekte je plánované do konca tohto roka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X