Pokračovanie opravy ohradového múra na starom cintoríne

V súčasnosti opätovne prebiehajú stavebné práce na oprave cintorínskeho múra na starom cintoríne v Spišskej Belej. Ide o opravu ďalšej časti ohradového múra z jeho vnútornej časti – v tomto prípade v úseku od hlavnej brány v smere štátnej cesty. V rámci tohto múra sa nachádza aj niekoľko historických portálov a hrobiek (niektoré sa z nich tiež opravia spolu s týmto múrom). Tieto práce financuje mesto zo svojho rozpočtu a realizuje ich miestny živnostník zo Spišskej Belej.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X