Pokračovanie opravy cintorínskeho múra

Tento týždeň mesto začalo s pokračovaním stavebných prác na oprave cintorínskeho múra na starom cintoríne. Na jeseň minulého roka sa vyskúšala oprava prvých metrov tohto múra a tento rok je snahou mesta počas najbližších mesiacov postupne opraviť aspoň 2 zo 4 strán tohto ohradového múra vrátane steny (múra) pri urnovom háji už v novej časti cintorína.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X