Podtatranskí primátori a starostovia na spoločnom stretnutí s VSD

Regionálny deň – bol názov spoločnej akcie, ktorú po prvýkrát pripravilo Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej so spoločnosťou Východoslovenská distribučná a.s. Košice (VSD). Dňa 24. októbra 2017 si zástupcovia podtatranských samospráv vypočuli aktuálne možnosti spolupráce s VSD Košice, získali informácie o nových produktov, resp. o nových projektoch, do ktorých sa môžu mestá a obce zapojiť spolu s VSD. Podľa vyjadrenia energetikov, VSD vníma miestnu samosprávu nielen ako svojich zákazníkov, ale najmä ako svojich partnerov, s ktorými má záujem spolupracovať a ponúkať komplexnejšie služby.

Prítomní starostovia a primátori vyjadrili svoje doterajšie pozitívne i negatívne skúsenosti s činnosťou VSD, ale ocenili snahu VSD o iný (nový) prístup k samosprávam ako svojom partnerom. Starostovia poukázali na chýbajúce poradenstvo v oblasti energetiky, na zložité postupy VSD a častý problém v komunikácii so zamestnancami VSD (najmä pri riešenie rozvojových aktivít miest a obcí). Vzájomne poukázali aj na nedostatočnú spoločnú koordináciu svojich investičných aktivít, ktoré by bolo vhodné zosúladiť aj s inými správcami inžinierskych sietí. Zástupcovia samospráv ocenili, že zamestnanci VSD priamo na tomto stretnutí predstavili každej obci možnosti, ako ušetriť ich financie v oblasti distribúcie elektrickej energie (napr. aj zmenou veľkosti ističov na odberných miestach). Zároveň im predstavili aj projekt „Svetlo“, ktorý umožní mestám a obciam rekonštrukciu verejného osvetlenia. Najviac otázok a podnetov zo strany starostov a primátorov však smerovalo k získaniu informácii, za akých podmienok je možné modernizovať energetickú sieť VSD a za akých podmienok je možné budovať novú sieť VSD pri rozvojových projektov samospráv.

Uvedené stretnutie však potvrdilo potrebu takýchto stretnutí zástupcov oboch strán v budúcnosti, aby vzájomné vzťahy mali skutočne partnerský charakter a boli na prospech nielen mestám a obciam, ale aj ich obyvateľom, ktorí sú tiež zákazníkmi VSD.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X