Podpora rozvoja športu

Pred rokom požiadalo mesto Spišská Belá Úrad vlády Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. Sumou 14 000 eur boli podporené dva naše projekty:

  1. Modernizácia atletickej dráhy v športovom areáli pri základnej škole – výška dotácie 10 000 eur.
  2. Pohybom a športom k zdraviu žiakov základných škôl v meste – nákup športovej výbavy – výška dotácie 4 000 eur.

Oba uvedené projekty už boli zrealizované. Z rozpočtu mesta bolo zabezpečené ich 5 %-né spolufinancovanie.

Cieľom projektu modernizácie atletickej dráhy bolo vytvoriť vhodné podmienky na vykonávanie športových aktivít pre žiakov, členov mestských športových klubov, ale aj pre širšiu verejnosť. Stavebné úpravy v prvej etape pozostávali z asanácie jestvujúceho škvarového povrchu aj betónových obrubníkov a z vybudovania drenážneho systému so vsakovacími nádržami na dažďovú vodu.

Druhý podporený projekt mal za cieľ vytvoriť priaznivé podmienky žiakov pre pohyb a šport. Doplnená športová výbava škôl umožní jej užívateľom precvičovať pohybovo-svalovú koordináciu, rovnováhu a kondíciu, zlepší ich schopnosť orientácie, podporí vzájomnú spoluprácu, disciplínu a v neposlednom rade zlepší aj ich odolnosť a imunitu. V rámci dotácie boli zakúpené športové dresy, brankárske výstroje, hokejky, lopty, čepele na florbalové hokejky, ale aj ukazovateľ skóre, preskakovačky agility a závesný posilňovací systém.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X