Aktuality
Počet zobrazení 878

Podpisovanie partnerských dohôd k projektu SpoluBližšie

V pondelok popoludní 27.9.2021 sa v priestoroch novovybudovaného komunitného centra uskutočnilo podpisovanie partnerských dohôd k projektu SpoluBližšie.

Projekt SpoluBližšie je podporený z Grantov EHP a Nórska a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Mestským zastupiteľstvom bol tento projekt akceptovaný a schválený 24.6.2021.

Cieľom projektu SpoluBližšie je vybudovať multifunkčné centrum slúžiace deťom a mladým ľuďom z mesta a okolia. Okrem mládežníckeho klubu Face Club, ktorý svojou činnosťou už vyše 10 rokov umožňuje našim deťom a mladým plnohodnotne tráviť voľný čas, bude súčasťou multifunkčného centra tiež vzdelávacie centrum Pôjd, ktoré bude slúžiť na neformálne a zážitkové vzdelávanie, ako aj na inšpiratívne, inovatívne aktivity,  aktivity z oblasti coworkingu či poradenstva. Vybudovaním vzdelávacieho centra prispejeme k zvýšeniu povedomia o neformálnom vzdelávaní, ale predovšetkým vytvoríme priestor pre neformálne aktivity zamerané na preventívne programy, ako sú zvyšovanie povedomia o dôležitých témach, aktivity zamerané na toleranciu a porozumenie, prácu s médiami a mediálnu gramotnosť, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje postoje mladých ľudí, ako aj činnosti zamerané na inklúziu. V rámci projektu budeme spolupracovať s viacerými partnermi. S občianskymi združeniami zo Slovenska – Expression o. z.,  Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie a tiež Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, ale aj s nórskou partnerskou organizáciou Newschool.

V rámci projektu bude tiež podporená výstavba Komunitnej záhrady pri novovybudovanom komunitnom centre, ktorá bude slúžiť deťom a mladým ľuďom, ale tiež širokej verejnosti na outdoorové aktivity či trávenie voľného času vonku.

Podporenými aktivitami vytvoríme multifunkčné centrum pre mládež, ktoré dokáže reagovať na rýchlo meniace sa potreby detí a mladých ľudí a taktiež im poskytnúť adekvátnu podporu pri ich potrebách.

Najnovšie články