hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 158

Podmienky vydávania voľných vstupeniek na Chodník korunami stromov

Podmienky vydávania voľných vstupeniek na Chodník korunami stromov v Ždiari

  • Vstupenky na Chodník korunami stromov v Bachledovej doline v Ždiari sa vydávajú v Regionálnom turistickom a informačnom centre (RTIC), na Petzvalovej 17, v Spišskej Belej od 30. augusta 2018 (štvrtok),
  • vstupenky sa vydávajú v čase prevádzkovej dobe RTIC,
  • vstupenky môže prevziať len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt v Spišskej Belej. Táto osoba môže prevziať vstupenky najbližším rodinným príslušníkom (rodič, starý rodič, dieťa, manžel/manželka) na ich meno
  • vstupenky nebudú vydané osobám s prechodným pobytom v Spišskej Belej,
  • všetky deti do 3 rokov majú vstup na chodník zdarma (tzn. vstupenku nepotrebujú),
  • pred prevzatím vstupenky je potrebné predložiť občiansky preukaz, resp. iný doklad o totožnosti každej osoby, na ktorú sa má vstupenka vydať – napr. preukaz poistenca, cestovný pas alebo iný doklad, kde je uvedený trvalý pobyt
  • vstupenky nie je možné si zarezervovať!
  • vstupenka môžu byť vydaná na meno tej istej osoby po uplynutí najmenej 2 rokov odo dňa vydania predchádzajúcej vstupenky
  • platnosť vstupenky nie je časovo obmedzená (vstupenka sa môže použiť aj budúci rok)

 

Upozornenie:

Vstupenka na Chodník korunami stromov zahŕňa: jednorázový vstup na chodník korunami stromov vrátane jazdy novovybudovanou lanovkou GD10 (ak budete chcieť využiť lanovku a bude v prevádzke, nakoľko je možné yyjsť na chodník aj pešo) Jazdu lanovkou bude možné využiť až po vybudovaní novej lanovky GD10 (jeseň 2018). V prípade návštevy chodníka pred spustením lanovky, jazdu lanovkou dodatočne nebude možné využiť na tú istú vstupenku.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu