Aktuality
Počet zobrazení 202

Poďme šetriť spolu – kampaň „Šetríme pre nás“

Ministerstvo hospodárstva a Slovenská inovačná a energetická agentúra spúšťajú informačnú kampaň „Šetríme pre nás„. Jej hlavným cieľom je motivovať ľudí, aby využívali energiu úsporne a poskytnúť im praktické odporúčania, ako hľadať rezervy a znižovať spotrebu.

Nedostatok energií na trhu a veľký dopyt spôsobujú, že ceny energií sú vysoké. Dlhodobé a cielené znižovanie spotreby je preto systematické riešenie, ktorým pomôžeme znížiť dopyt po energetických komoditách, čo prispeje k postupnému stabilizovaniu ich cien. Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje, a teda ju nie je potrebné vyrobiť.

Na webovej stránke kampane setrimeprenas.sk sú zverejnené prehľady, aké finančné príspevky na úsporné opatrenia sú k dispozícii, aké kompenzačné opatrenia sme pripravili aj vysvetlenia, prečo ceny energie rastú. K dispozícii sú aj praktické rady, ako využívať energiu efektívne – pre domácnosti, zamestnancov a tiež pre manažérov a podnikateľov. Avšak sú tam aj tri zásadné odporúčania spoločné pre všetkých, ktorí chcú spotrebu znižovať – sledujme spotrebu, porovnajme si spotrebu, aby sme tušili, do akej miery energiou plytváme a aké máme možnosti spotrebu znížiť, a regulujme spotrebu.

Verejnosť sa prostredníctvom kampane dozvie, čo je možné urobiť ihneď a zadarmo, prípadne s minimálnymi finančnými nákladmi a zároveň, do čoho sa nám oplatí investovať a vynaložené prostriedky sa vrátia. Na Slovensku sa vyše 33 % energie potrebuje v priemysle, 29 % v domácnostiach, 26 % v doprave a zvyšných 11 % pripadá na verejnú správu a služby.

Úspora sa týka naozaj každého a prispieť môžeme všetci, aj malými činmi. To, že začneme využívať energiu efektívnejšie neznamená, že zásadne znížime svoj komfort, v mnohých prípadoch stačí, že zmeníme návyky – doma aj v práci. Každý do tej miery, ako vládze, ale všetci bez výnimky – úrady, obce, mestá, podnikatelia aj domácnosti.

Kampaň je súčasťou aktivít národného projektu Žiť energiou, ktorý je financovaný z európskych zdrojov. Pripravujú aj ďalšie aktivity napríklad televízne a rozhlasové spoty, pričom prvé dva budú vysielané v najbližších týždňoch vo verejnoprávnej televízii a v rozhlase. Súčasťou kampane budú aj výjazdy do krajských miest, plánujú spustiť aj podcasty a kampaň na sociálnych sieťach.

 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Najnovšie články