hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 62

Podaný ďalší projekt na pokračovanie obnovy mestskej zvonice

V roku 2016 Mesto Spišská Belá získalo na obnovu renesančnej zvonice v centre mesta dotáciu 15 tis. EUR. K tejto sume z vlastného rozpočtu pridalo ešte niečo vyše 6 tis. EUR a kompletne opravilo strechu zvonice. Na historickej pamiatke je potrebné opraviť ešte fasádu, ktorú už mesto začalo opravovať v minulom roku. Na pokračovanie tejto obnovy sa mesto snaží získať dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 46 tis. EUR a preto mesto pripravilo a ešte koncom minulého roka podalo projekt v rámci programu „Obnov si svoj dom„. Odhadované celkové náklady sú vo výške 56 tis. EUR a rozdiel by mesto hradilo z vlastného rozpočtu. V prípade úspešnosti tohto projektu by sa oprava zvonice ukončila do konca roka 2017. Výsledok hodnotenia projektu by mal byť známy v priebehu 3-4 mesiacov.

Renesančná zvonica v Spišskej Belej bola postavená majstrom Ulrichom Matererom v roku 1598. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 1963.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu