Poďakovanie za kňazskú službu Mikuláša Chanátha

Gréckokatolícky kňaz a správca farnosti Ihľany, pod ktorú patrí aj filiálka Spišská Belá, mení miesto svojho ďalšieho kňazského pôsobenia po 7 rokoch kňazskej služby v Ihľanoch a v Spišskej Belej (2011-2018).

S veriacimi v Spišskej Belej sa rozlúčil na sv. omši v nedeľu 15. júla 2018 v gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda. Na záver nedeľnej bohoslužby primátor nášho mesta Štefan Bieľak spolu s manželkou poďakovali v mene nášho mesta za Boží dar – za dar 7-ročnej intenzívnej kňazskej služby duchovného otca Mikuláša aj v Spišskej Belej, za šírenie viery a evanjelia, za slová povzbudenia aj za príjemné osobné stretnutia, za podporu myšlienky ekumenizmu v našom meste a za výnimočnú spoluprácu svetskej i v duchovnej oblasti (s mestom i s ostatnými cirkevnými spoločenstvami), za obohatenie duchovného života v našom meste, ako aj za podporu a za priateľský vzťah k mestu a k jeho veriacim.

Do ďalších rokov života i kňazskej služby želáme duchovnému otcovi Mikulášovi a jeho rodinke veľa Božích milostí, veľa Božieho požehnania a popri pevnom zdraví prajeme dostatok fyzických i duševných síl pri napĺňaní jeho kňazského poslania. Mikuláš Chanáth odchádza do farnosti Geraltov (okres Prešov).

V mene všetkých Beľanov, ĎAKUJEME !

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X