Počet obyvateľov v Spišskej Belej opäť stúpol

Spišská Belá naďalej ostáva dobrým miestom pre život – potvrdzujú nám to aj mestské štatistické údaje za posledné roky. Za uplynulých desať rokov zaznamenávame každoročne stúpajúcu tendenciu v počte obyvateľstva. Kým v roku 2007 bolo (k 31. 12. 2007) v Spišskej Belej prihlásených na trvalý pobyt 6 213 obyvateľov, v roku 2017 (k 31. 12. 2017) to bolo 6 612 obyvateľov.

Ako vyzeral rok 2017 z pohľadu obyvateľstva v číslach?
Z celkového počtu 6 612 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v Spišskej Belej k 31. 12. 2017, to bolo 3 268 mužov a 3 344 žien. Oproti roku 2016 (6581 obyvateľov) v Spišskej Belej pribudlo 31 osôb s trvalým pobytom v našom meste. Z hľadiska vekového rozlíšenia to bolo 1 157 osôb v predproduktívnom veku (0-14 rokov), 4 457 osôb v produktívnom veku (15-61 rokov) a 998 osôb v poproduktívnom veku (62+ rokov). V tomto roku sa narodilo 87 detí. V roku 2017 umrelo v Spišskej Belej 36 osôb.

Pozri aj: Spišská Belá sa rozrastá každým rokom

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X