Počas prázdnin stavebné úpravy v budove školy na Štefánikovej 39

Čas jarných prázdnin využíva Základná škola M. R. Štefánika v Spišskej Belej na modernizáciu svojich priestorov. V rámci plánovanej postupnej modernizácie budovy elokovaného pracoviska na Štefánikovej ulici č. 39 sa v týchto dňoch budujú úplne nové toalety na prízemí. Doterajšie toalety boli už vo veľmi zlom technickom stave a boli aj kapacitne nedostatočné (po novom sa veľkosť priestorov zdvojnásobní). V tejto budove sa okrem tried 1. stupňa základnej školy nachádza aj samostatný priestor školského klubu (bývalá školská družina) a školská jedáleň s kuchyňou. Aj preto je nutné vytvoriť nové, moderné WC kapacitne postačujúce pre uvedené účely. V minulom roku sa v tejto budove zrekonštruovali toalety na poschodí a vymenili sa dvere s presklenou stenou do priestorov školskej jedálne. Súčasné stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X