Aktuality
Počet zobrazení 462

Po nútenej pauze sú HAUSKONZERTY späť

Tri roky opatrení proti šíreniu koronavírusu znamenali aj stopku pre hromadné kultúrne podujatia organizované  našou Základnou umeleckou školou Ladislava Mednyánszkeho.  Milá tradícia podomového muzicírovania žiakov tejto školy, ktorí, vždy v inom ,,dome“ v meste, majú príležitosť predviesť svoj talent  v príjemnom  prostredí svojich blízkych aj pozvaných hostí, sa tak opäť mohla  oživiť a zrealizovať.

Nedeľné popoludnie  26. 02. 2023 bolo v útulných domáckych priestoroch elokovaného pracoviska našej ZUŠ na Zimnej ulici 47 rezervované pre hudobné stretnutie mladých talentov a ich priaznivcov. Hrou na hudobných nástrojoch, spevom a tancom sa predviedli žiaci ZUŠ so svojimi  rodinnými príslušníkmi. Koncert sa niesol v príjemnej atmosfére, ktorá bola naplnená rôznorodou škálou prezentovaných hudobných žánrov.

Obecenstvo sa počas koncertu prenieslo do čias klasiky, popu, ale aj do čias ľudovej hudby. Účinkujúci svojím vystúpením krásne ukázali súdržnosť, pokoru a lásku nielen k hudbe – hodnoty cenné aj v súčasnosti , ktoré sú inšpiráciou pre dušu každého človeka.

Celým koncertom sprevádzala pani učiteľka ZUŠ L. Mednyánszkeho  PaedDr. Miroslava Nestorovičová, ktorá svojím konferovaním navodila pohodovú rodinnú atmosféru. Po skončení koncertu mohli ešte dojmy z prežitého umeleckého zážitku doznievať pri príjemných rozhovoroch a  malom občerstvení.

To bolo aj cieľom hudobného popoludnia  s názvom Hauskonzert. Je to dávna tradícia meštianskej belianskej vrstvy. Ľudia sa stretávali vo svojich domovoch, aby strávili s hudbou príjemné chvíle. Naša ZUŠ týmto koncertom nadväzuje na tieto tradície a v budúcnosti v nich hodlá  určite pokračovať.  Priaznivci kultúry v našom meste tak budú mať príležitosť na vyžitie aj v tejto nezanedbateľnej oblasti nášho života.

Všetkým účinkujúcim ostatného Hauskozertu ďakujeme za krásne interpretovanie hudobného umenia.

Najnovšie články