Participácia mestských lesov na cezhraničnom projekte

Projekt Cesty k zdravým lesom v cezhraničnom karpatskom regióne Ukrajiny a Slovenska patrí medzi veľké infraštruktúrne projekty v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina (ENI 2014-2020), ktoré boli úspešné v procese hodnotenia podaných projektov. Slávnostný akt podpisu grantových zmlúv schválených projektov sa uskutočnil 16. decembra 2019 v Budapešti. Jedným z partnerov uvedeného projektu sú aj Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o.

sprava: Jozef Kuna – primátor Spišskej Belej, Ing. František Pisarčík – konateľ mestských lesov, Ing. Radovan Miščík – projektový manažér

Primátor mesta Jozef Kuna sa spolu so zástupcami organizácie Lesy Mesta Spišská Belá, s. r. o., dňa 5. februára 2020 zúčastnil úvodnej konferencie k projektu v Užhorode (Ukrajina). V budove Zakarpatskej lesnej a poľovníckej správy bol predstavený projekt, ktorý je zameraný na zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska. Slovenská časť projektu bude implementovaná v lesných porastoch organizácií Štátne lesy TANAP-u, Lesy mesta Kežmarok, s. r. o., a Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. Hlavným partnerom projektu je Užhorodský štátny lesný podnik. Ďalšími z ukrajinských partnerov sú Štátne lesy ,,Les Vygoda” a Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu FORZA.

K špecifickým cieľom projektu Cesty k zdravým lesom patrí: pestovanie ekologicky stabilnejších viacdruhových lesných porastov, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, zvýšenie odbornej spôsobilosti lesníkov a v neposlednom rade aj zvyšovanie informovanosti verejnosti o dopadoch klimatickej zmeny a možnostiach jej zmierňovania.

Celkový schválený rozpočet projektu predstavuje sumu viac ako 3,5 milióna eur. Z tejto dotácie je pre Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., určených 688 tisíc eur, ktoré budú použité na obnovu lesa zalesňovaním (plocha s rozlohou 24 ha), starostlivosť o mladé lesné porasty vyžínaním (plocha s rozlohou 52 ha) a na rekonštrukciu lesných ciest (Čierny potok, Suchý potok a Vojenská). Spoločnými aktivitami, na ktorých sa budú podieľať všetci partneri projektu budú napr. odborné workshopy, stretnutia partnerov, výmena skúseností prostredníctvom školení, náučno-vzdelávacie podujatia pre všetky vekové kategórie laickej verejnosti a tiež budovanie náučných chodníkov. Projekt má byť zrealizovaný do 16. decembra 2022.

Ing. František Pisarčík, Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X