AktualityOznámenia
Počet zobrazení 647

Oznámenie o plánovanej skúške sirén dňa 12. novembra 2021 o 12.00 hodine

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom mesta Spišská Belá na základe emailu zo Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, že z dôvodu zabezpečenia pripravenosti na mimoriadne udalosti, predovšetkým v uplynulom období typu živelných pohrôm a z dôvodu zabezpečenia prehľadu funkčnosti varovacej siete sirén a v súlade s usmernením k preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania v územnom obvode Kežmarok v roku 2021 sa akustické preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou a preskúšanie elektronických sirén tichou skúškou zrealizuje dňa 12. novembra 2021 t. j. tento piatok (zajtra) o 12.00 hodine v dĺžke 1 minúty.

Najnovšie články