Oznámenie o konaní orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom, že Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje štyridsiatu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote. Spôsob vakcinácie zodpovedá kritériám Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO. Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch 07.10.2019 – 20.10.2019.

Vakcinačná návnada obsahuje modifikovaný vakcinačný kmeň besnoty, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek, ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru pevnej konzistencie. Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou ústnej dutiny. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Prosíme občanov, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a nevodili do lesa psy. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod., alebo čerstvým poranením, je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.

Letecká pokládka bude vykonaná z letiska Poprad na území celého Prešovského kraja.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X