Oznam správcu pohrebísk

Z dôvodu prevencie a eliminácie rizika šírenia ochorenia COVID-19, na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR – verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9. 3. 2020 a Nariadenia primátora mesta Spišská Belá zo dňa 10. marca 2020 o zákaze organizovania verejných podujatí, platí v Dome smútku a na verejných pohrebiskách na území mesta Spišská Belá toto usmernenie:

Pohrebných obradov sa môžu zúčastniť výlučne NAJBLIŽŠIE OSOBY zosnulého.

Prosíme ostatných pozostalých o rešpektovanie týchto nariadení a vyhlášok.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X