Oznam o činnosti vodárenských spoločností

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., oznamujú, že vzhľadom na prijaté epidemiologické usmernenia SR, budú až do odvolania pracovať v uzavretom režime.

Vstup cudzích osôb do všetkých priestorov vodárenských spoločností je až do odvolania zakázaný. Všetky úradné náležitosti vybavujú telefonicky (0850 111 800), elektronicky (info@pvpsas.sk) alebo písomne (Hraničná 662/17, 058 89 Poprad).

Zároveň platí, že pokladňa Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., bude až do odvolania uzavretá a nebude prijímať platby v hotovosti. Platby je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na účet PVPS, a. s.: SK48 1100 0000 0026 2910 7234.

Až do odvolania je pozastavená aj realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok. Na webovom sídle prevádzkovej spoločnosti www.pvpsas.sk sa nachádzajú formuláre a tlačivá potrebné pre nahlásenie stavu vodomeru, pre uzatvorenie zmluvy alebo zmluvných údajov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X