OZNAM CVČ: Stretnutie rodičov 12.10.2020

OZNAM CENTRA VOĽNÉHO ČASU:

STRETNUTIE RODIČOV 12.10.2020 O 16:00 HOD. V BÝVALOM KINE MESTA.

Nakoľko sa na stretnutí rodičov nezúčastnila nadpolovičná väčšina, opätovne zvolávame stretnutie rodičov za účelom volieb do Rady školy.

Dôrazne prosíme rodičov aby vzhľadom na epidemiologickú situáciu dodržiavali hygienické nariadenia (dezinfekcia rúk, odstupy a rúško) a priniesli si vlastné pero.

Mgr. Alena Schurdaková
riaditeľka
Centrum voľného času
Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X