hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 4

Oslavy 75. výročia SNP

29. augusta 2019 sa členovia SZPB Spišská Belá zúčastnili na celoštátnych oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici. Výročie Slovenského národného povstania bolo príležitosťou   pre nás všetkých vrátiť sa v mysli do týchto nedávnych čias  a pokloniť sa pamiatke všetkých, ktorí v boji za oslobodenie svojej vlasti  zaplatili cenu najvyššiu.  Spomienka na historicky správne rozhodnutie našich predkov  je však aj príležitosťou, aby sme sa  raz  opäť  a nahlas  odmietli akékoľvek návraty k ideológii, ktorá zažala iskru celého vojnového požiaru a nekonečného ľudského utrpenia. Fašizmus, nacizmus a extrémizmus nemôžu mať  miesto v našom verejnom priestore.

A tiež v utorok 3.9.2019 o 13.00 hod. si zástupcovia mesta Spišská Belá, členovia SZPB Spišská Belá a pedagógovia so žiakmi základných škôl  na slávnostnom akte si pripomenuli položením kytíc vďaky toto významné výročie Slovenského národného povstania, ktoré je zapísané v dejinách slovenského národa.  Teší nás, že mnohí pamätníci, ako priami účastníci revolučných dní sú dôkazom, že v tomto boji sa prejavila hrdosť národa a jeho rozhodné odhodlanie ubrániť si slobodu a právo na život. Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii. Túto udalosť si uvedomuje Slovenský zväz protifašistického odboja, ktorý stále výraznejšie prízvukuje postoj, najmä mladých ľudí k histórii vlastnej krajiny, v ktorej sa SNP postavilo proti bezpráviu, násiliu, sociálnej spravodlivosti, bratstva, rovnosti a rovnoprávnosti všetkých ľudí a národov.

„Vďaka všetkým, ktorí prežili, česť a spomienka tým, ktorí sa už domov nevrátili.“

Česť ich pamiatke!

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X