Orez stromov na cintoríne v Strážkach

Mesto ako správca verejného pohrebiska (cintorína) v mestskej časti Strážky zrealizovalo orez vysokých stromov v strednej časti cintorína na podnet obyvateľov Strážok. Okrem potrebného ošetrenia týchto stromov dôvodom tohto orezu boli aj voľne padajúce suché konáre z týchto stromov ohrozujúce ľudí ako aj náhrobné pomníky. Orez stromov zabezpečovalo mesto prostredníctvom externej firmy vzhľadom na zložitosť tohto orezu (zlá dostupnosť k týmto stromom a orez vo vysokej výške a nad hrobovými miestami).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X