Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom, že Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje tridsiatu deviatu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO. Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnuť štatút Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty.

Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch 01.04.2019 – 14.04.2019 (posun je možný podľa vývoja počasia). Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod. s hustotou pokladania 25 vakcinačných dávok na 1 km². Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1 200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške.

Vakcinačná návnada obsahuje modifikovaný vakcinačný kmeň besnoty, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek, ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru pevnej konzistencie. Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou ústnej dutiny. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Prosíme občanov, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a nevodili do lesa psy. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod., alebo čerstvým poranením, je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X