Opravené prístrešky na cyklotrase

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom správcu športových, účelových a rekreačných zariadení mesta opravu poškodených striech na prístreškoch pri cyklochodníku v smere od Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny. Zároveň došlo k úplnej rekonštrukcii strechy na prístrešku pri Šarpanci. Táto strecha bola najviac poškodená a bola nutná jej výmena. V súčasnosti je z jedľových šindľov a nadobudla atraktívny vzhľad, ktorým zapadá do prostredia. V jarnom období správca športových, účelových a rekreačných zariadení mesta ošetrí strechu ešte ochranným náterom.

Belianska cyklotrasa bola vybudovaná v rámci projektu Belianske Tatry – spolu a lepšie, ktorý realizovalo mesto Spišská Belá v spolupráci s poľskou gminou Bukowina Tatrańszka v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013. Do prevádzky bola uvedená 1. mája 2011. Za osem rokov existencie cyklotrasy je prirodzene potrebné postupne obnovovať niektoré z jej súčastí.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X