hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 548

Oprava výtlkov na našich cestách

Poverení zamestnanci mesta realizujú každoročne po zimnej sezóne monitoring stavu miestnych komunikácií. Po uplynulej zime bolo na našich cestách zaznamenaných opäť niekoľko kritických úsekov. Vedeniu mesta záleží na bezpečnosti motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky a preto sa problém s poškodeniami a výtlkmi na miestnych komunikáciách snaží včas riešiť. Opravu výtlkov samospráva zadala dodávateľovi prác – spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. Zamestnanci tejto spoločnosti budú postupne vykonávať revíziu poškodených miestnych komunikácií v Spišskej Belej aj v Strážkach. V rámci opravy miestnych komunikácií sa zrealizuje aj oprava poškodených zvodidiel na Hviezdoslavovej ulici. Všetky uvedené práce budú financované z rozpočtu mesta.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu