Oprava renesančnej zvonice na námestí dokončená

Mesto Spišská Belá začiatkom júla dokončilo obnovu renesančnej zvonice na námestí v Spišskej Belej, ktorá patrí k jednej z najvyšších zvoníc na Slovensku. Zvonica bola postavená pravdepodobne v rokoch 1589 – 1590. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 1963.

Mesto Spišská Belá v roku 2016 začalo postupnú rekonštrukciu renesančnej zvonice v centre mesta. V roku 2016 získalo z Ministerstva kultúry SR (program Obnov si svoj dom) dotáciu 15 tis. EUR. K tejto sume z vlastného rozpočtu pridalo ešte niečo vyše 6 tis. EUR a kompletne opravilo strechu zvonice s časťou dreveného krovu. V roku 2017 vďaka ďalšej dotácie z Ministerstva kultúry SR vo výške 29 tis. EUR začalo opravu fasády (vonkajších omietok) zvonice. Z rozpočtu mesta pridalo necelých 5 tis. EUR a tak opravilo časť fasády zvonice. Na pokračovanie tejto obnovy mesto pripravilo v tomto roku ďalší projekt pod názvom „Obnova renesančnej zvonice v Spišskej Belej – 3.etapa“ v rámci programu “Obnov si svoj dom“. Mesto bolo úspešné a z Ministerstva kultúry získalo dotácia vo výške 20 tis. EUR. Z rozpočtu mesta pridalo potrebných ďalších necelých 12 tis. EUR. Pred niekoľkým dňami sa tak zavŕšila oprava celej fasády zvonice a tým sa ukončila plánovaná obnova tejto dominanty mesta.

 

Môže Vás zaujímať...