Oprava palisád na hlavnej križovatke

Z dôvodu havarijného stavu opevnenia chodníka na začiatku Zimnej ulice pri ceste I/66 pristúpilo mesto prostredníctvom spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., k oprave palisád. Práce prebiehajú pri plnej prevádzke bez zvláštnych dopravných obmedzení, preto žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie pracovníkov na kraji cesty a opatrnosť. Zároveň prosíme o pochopenie aj chodcov, ktorí prechádzajú zúženým rohovým priestorom oddeľujúcim Ulicu SNP a Zimnú ulicu, pretože materiál je dočasne uskladňovaný na kraji chodníka.

Môže Vás zaujímať...