Oprava oplotenia (múra) na starom cintoríne

stav po oprave

Začiatkom augusta sa dokončili stavebné práce na oprave vnútornej časti cintorínskeho múra na starom cintorína v úseku od hlavnej brány po nový cintorín – starú márnicu. Oprava múra bude v najbližších dňoch ďalej pokračovať opravou zelenej hrobky Lersch, ktorá je súčasťou tohto múra. Následne opravou vnútornej časti múra od vstupnej brány smerom k železnici. Za doposiaľ prevedené práce ďakujeme živnostníkovi Janovi Hoholovi zo Spišskej Belej.

 

stav pred opravou

stav pred opravou

stav pred opravou

stav po oprave

stav po oprave

stav po oprave

plánovaná oprava múra

plánovaná oprava múra

plánovaná oprava múra

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X