Oprava murovaného oplotenia na starom cintoríne

Ešte v priebehu novembra 2016 mesto opravilo časť murovaného oplotenia (z vnútornej strany) starého cintorína v Spišskej Belej (viď foto). Pôvodne plánovalo v tomto roku opraviť väčšiu časť, ale neplánovane muselo financie použiť na opravu zadného schodiska do domu smútku a na opravu hrobky Greisigera. Avšak v roku 2017 mesto plánuje v oprave toho múra pokračovať a urobiť aspoň dve vnútorné strany tohto múra (strana od parkoviska a strana od štátnej cesty) a popri tom, ak to bude možné, opraviť aj objekt pôvodnej márnice. A rovnako do plánovaných nákladov by sa mali vojsť aj náklady na opravu múra, ktorý tvorí čelnú stenu hrobových miest na ukladanie urien (tzv. urnový háj). Rekonštrukčné práce by mali prebiehať počas letných mesiacov roka 2017 a mesto už má v novom schválenom rozpočte mesta na rok 2017 vyčlenené financie vo výške 12 tis. EUR.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X