Oprava fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej 8

Mesto Spišská Belá začiatkom júna začalo opravu prednej fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ulici č. 8, ktorý je majetkom mesta. Opravu tejto fasády odsúhlasil Krajský pamiatkový úrad v Prešove (pracovisko Poprad). Minulý rok mesto vymenilo na tomto dome okná a dvere na čelnej fasáde. Postupne teda budú opravené poškodené omietky a následne bude celá fasáda vymaľovaná. Tieto stavebné práce realizuje spoločnosť Remeslá Belá s.r.o. a mali by trvať do polovice júna. Upozorňujeme chodcov za potrebu zvýšenej bezpečnosti v tomto mieste, nakoľko na chodníku pre peších sa nachádza stavebné lešenie.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X