Opatrenia Sociálnej poisťovne v procese eliminácie šírenia koronavírusu

V súvislosti s opatrením štátu od 16. 3. 2020 uzavrieť všetky školy a školské zariadenia v Slovenskej republike, mesto Spišská Belá oznamuje, že s účinnosťou od pondelka 16.3.2020 do 27.3.2020 došlo aj k uzavretiu všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá.

Ide o tieto školy a školské zariadenia v meste Spišská Belá:

Materská škola, Mierová 1, Spišská Belá (vrátane školskej jedálne a všetkých elokovaných pracovísk: Zimná 47 a Letná 5)

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá

Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá (vrátane ŠKD a školskej jedálne)

Základná umelecká škola, Zimná 12, Spišská Belá

Centrum voľného času,  Spišská Belá

Sociálna poisťovňa v súvislosti s krokmi štátu proti koronavírusu vydala opatrenie, podľa ktorého majú rodičia starajúci sa o deti do 10 rokov (vzhľadom na zatvorené školy) možnosť v tejto situácii uplatniť si nárok na ošetrovné buď telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého VZOR je k dispozícii na web stránke Sociálnej poisťovne.

Linka na VZOR formulára: https://www.socpoist.sk/aktuality-novy-formular-na-ziadost-o-osetrovne-zo-socialnej-poistovne/48411s68346c  

Podrobnosti o usmernení Sociálnej poisťovne pre rodičov: Opatrenia_Socialnej_poistovne_v_suvislosti_s_novym_koronavirusom-1

 

 

 

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X