Aktuality
Počet zobrazení 928

Október – Mesiac úcty k starším

Október je mesiac, počas ktorého si intenzívnejšie pripomíname, že medzi nami žijú mnohokrát nenápadní, no o to vzácnejší ľudia, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a úctu. Oni sa o nás starali, keď sme boli malí, od nich sme sa učili a preberali ich múdrosti a skúsenosti do našich súčasných životov. Oni sú tí, ktorí aj teraz pohladia naše ubolené duše, vlejú do nás odvahu kráčať životom  so vztýčenou hlavou.

Naši starkí. Áno!  Vám patrí tento mesiac október, ako Mesiac úcty k starším a naše deti zo ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej si to naplno uvedomujú, a preto pripravili pekné kultúrne vystúpenia, aby Vás potešili a vyčarili Vám úsmev na tvári.

Jedna z takýchto udalostí sa konala v sále Obecného úradu v  Slovenskej Vsi, 11. októbra 2023. Pri tejto milej a vzácnej  príležitosti, tak ako každoročne, si naši žiaci pripravili hudobný program, ktorí potešil a vylúdil starkým úsmev na perách a spríjemnil  chvíľky spoločného stretnutia.

Vďaka patrí žiakom, ktorí sa na programe podieľali a to akordeonistom: Jánovi Kovalčíkovi, Kristiánovi Gallikovi, Richardovi Tomasovi, klaviristom: Laure Kovalčíkovej, Kristínke Bednarčíkovej a Samuelovi Krigovskému, flautistke Valérii Sebešovej a recitátorke  zo  ZŠ v  Slovenskej Vsi, Sáre Vidovej.

A to nie je všetko. Dňa 26. 10. 2023 zavíta veľký kolektív hudobníkov, spevákov a hercov našej školy do Denného centra zariadenia opatrovateľskej služby v Strážkach s úmyslom predviesť hudobnú dramatizáciu rozprávky Princezná ze mlejna. Všetci sa už na to tešíme, ako pripomenieme starkým detské bezstarostné časy a privodíme  im hudobný zážitok.

      Milí starkí, buďte ešte dlhé roky medzi nami zdraví a  šťastní.

 

– M.Makovská a M.Nestorovičová – ZUŠ

Najnovšie články