Odvoz zmesového komunálneho odpadu počas sviatkov

Oznamujeme občanom, že počas vianočného týždňa od 23. decembra 2019 do 27. decembra 2019, prebehne zber zmesového komunálneho odpadu zberovou spoločnosťou Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., mimo zaužívaného časového harmonogramu.

V pondelok 23. 12. 2019 si môžu nádobu na komunálny odpad pripraviť na vyprázdnenie obyvatelia ulíc: Továrenská, gen. L. Svobodu, L. Novomeského, Zimná, SNP, Hviezdoslavova, Petzvalova, Moskovská, 1. mája, Záhradná, Kúpeľná, Nová, Weberova, Greisingerova, Kaltsteinova, Vojtasova, Športová, Lipová, Agátová, Osloboditeľov, Tatranská a areál Belianskych kúpeľov.

V piatok 27. 12. 2019 si môžu nádobu na komunálny odpad pripraviť na vyprázdnenie obyvatelia ulíc: Štefánikova, Slnečná, Partizánska, Letná, Družstevná, Okružná, Medňanského, Popradská, M. Czobelovej, Nad Kaštieľom a prebehne aj odvoz nádob na komunálny odpad na sídliskách.

V Silvestrovskom týždni, t. j. od 30.12. 2019 do 3.1.2020, prebehne zber zmesového komunálneho odpadu podľa nasledovného harmonogramu:

V pondelok 30. 12. 2019 ulice: Továrenská, gen. L. Svobodu, L. Novomeského, Zimná, SNP, Hviezdoslavova a Petzvalova.

V utorok 31. 12. 2019 ulice: Moskovská, 1. mája, Záhradná, Kúpeľná, Nová, Weberova, Greisingerova, Kaltsteinova, Vojtasova, Športová, Lipová, Agátová a areál Belianskych kúpeľov.

Vo štvrtok 2. 1. 2020 ulice: Štefánikova, Slnečná, Partizánska, Letná, Osloboditeľov, Družstevná, Tatranská, Okružná a Strážky (Medňanského, Popradská, M. Czobelovej, Nad Kaštieľom).

Žiadame obyvateľov, aby svoj odpad zo zábavnej pyrotechniky nenechávali na verejnom priestranstve!

V druhom kalendárnom týždni 2020 sa so zberom komunálneho odpadu začne 7. 1. 2020, kedy si nádobu na komunálny odpad môžu pripraviť na vyprázdnenie obyvatelia ulíc: Továrenská, gen. L. Svobodu, L. Novomeského, Zimná, SNP, Hviezdoslavova, Petzvalova, Moskovská, 1. mája, Záhradná, Kúpeľná, Nová, Weberova, Greisingerova, Kaltsteinova, Vojtasova, Športová, Lipová, Agátová a areál Belianskych kúpeľov. V ostatných dňoch už bude zber zmesového komunálneho odpadu prebiehať podľa zaužívaných termínov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X